Đơn vị nghiệp vụ

(028) 3872 3316 - 3872 3317

ext
10/10/2014

Tổng công ty SAMCO tăng vốn điều lệ

Theo quyết định số 4792/QĐ-UBND ngày 27/9/2014 do Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Mạnh Hà ký, Tổng công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn - TNHH MTV (SAMCO) được điều chỉnh tăng vốn điều lệ từ 1.371.008 triệu đồng lên 1.611.047 triệu đồng.

Theo quyết định số 4792/QĐ-UBND ngày 27/9/2014 do Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Mạnh Hà ký, Tổng công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn - TNHH MTV (SAMCO) được điều chỉnh tăng vốn điều lệ từ 1.371.008 triệu đồng lên 1.611.047 triệu đồng.

Theo đó, nguồn tăng vốn điều lệ được dự kiến lấy từ Quỹ đầu tư phát triển năm 2013, 2014 và Quỹ hỗ trợ sắp xếp Tổng công ty với tổng số tiền 240.039 triệu đồng.

 
 

Nguồn tin: website Tổng công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn - TNHH MTV (SAMCO)