Đơn vị nghiệp vụ

(028) 3872 3316 - 3872 3317

ext
14/04/2021

Công bố thông tin năm 2021 Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé

image  

 
CÔNG BỐ THÔNG TIN NGÀY 31/07/2021
1. Báo cáo và tóm tắt báo cáo tài chính 06 (tháng) đầu năm 2021 Xem FILE
2. Biểu số 05 - Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 06 tháng của doanh nghiệp năm 2021 Xem FILE
 
số: 212/CBN-TCLĐTL
 
-------------------------------------------------------------------------------  
 
CÔNG BỐ THÔNG TIN NGÀY 30/06/2021
1. Biểu số 03 - Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 ...
Các thông tin mới hơn
Các thông tin cũ hơn