Đơn vị nghiệp vụ

(028) 3872 3316 - 3872 3317

ext
29/11/2023

Công đoàn Cảng Bến Nghé phối hợp tổ chức du lịch ngắn ngày tại Hàn Quốc cho CB.CNV-NLĐ năm 2023

image  

         Vừa qua, Công đoàn, Đoàn Thanh niên phối hợp với Chính quyền Cảng Bến Nghé đã tổ chức chuyến đi nghỉ mát ngắn ngày tại Hàn Quốc dành cho các CB.CNV-NLĐ có thành tích nỗ lực vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và có thời gian công tác 05 năm liên tục tại Công ty.
         Chuyến đi đánh dấu một nỗ lực rất lớn của Cảng Bến Nghé trong công tác chăm lo đời sống tinh thần cho CB.CNV-NLĐ, nhằm ghi nhận ...
Các thông tin mới hơn
Các thông tin cũ hơn