Đơn vị nghiệp vụ

(028) 3872 3316 - 3872 3317

ext
18/05/2022

Đoàn Tổng Công Ty tổ chức hội nghị tổng kết thánh thanh niên và triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động tháng công nhân năm 2022

image  

       Thực hiện Kế hoạch 356-KH/TĐTN-BMT.ANQP.ĐBDC ngày 14/02/2022 của Ban Thường vụ Thành Đoàn về việc tổ chức Tháng Thanh niên 2022. Chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo” và Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên công nhân năm 2022 của Ban Chấp hành Đoàn Tổng Công ty.Ban Thường vụ Đoàn Tổng Công ty đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 84-KH/ĐTN ngày 21/02/2022 về tổ chức Tháng Thanh niên năm 2022 và triển khai đến tất cả các cơ sở Đoàn trực thuộc.
Trong hơn ...
Các thông tin mới hơn