Đơn vị nghiệp vụ

(028) 3872 3316 - 3872 3317

ext
14/11/2014

Hỗ trợ khách hàng

 

Xem File
BIỂU GIÁ DỊCH VỤ DÀNH CHO HÀNG BÁCH HÓA CỦA CÔNG TY TNHH MTV CẢNG BẾN NGHÉ
Ban hành năm 2019 ( áp dụng từ ngày 20/07/2019 )
Xem File
BIỂU GIÁ DỊCH VỤ XẾP DỠ - CONTAINER CỦA CÔNG TY TNHH MTV CẢNG BẾN NGHÉ

Ban hành ngày 2019 ( 
áp dụng từ ngày 20/07/2019 )
Xem File
BIỂU GIÁ TÀU BIỂN PHƯƠNG TIỆN THỦY CỦA CÔNG TY TNHH MTV CẢNG BẾN NGHÉ

Ban hành năm 2019 ( 
áp dụng từ ngày 20/07/2019 )
 

 

Sơ đồ cầu bến

 

Hướng dẫn giao nhận Container

 

Hướng dẫn giao nhận hàng rời