14/11/2014

Hỗ trợ khách hàng

 

Thông Báo Ban Hành Biểu Cước Cảng Bến Nghé Năm 2023

 

Áp dụng theo Nghị quyết 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 giảm thuế GTGT một số mặt hàng từ 10% xuống 8% đến ngày 31/12/2022 là hết hiệu lực, do đó Cảng Bến Nghé điều chỉnh  lại đơn giá ( đã bao gồm thuế GTGT 8%) lên đơn giá ( đã bao gồm thuế GTGT 10%) theo qui định.

 

-------------------------------------------------------------------------

 

Thông Báo Ban Hành Biểu Cước Cảng Bến Nghé Năm 2019

Xem File
BIỂU GIÁ DỊCH VỤ DÀNH CHO HÀNG BÁCH HÓA CỦA CÔNG TY TNHH MTV CẢNG BẾN NGHÉ
Ban hành năm 2019 ( áp dụng từ ngày 20/07/2019 )
Xem File
BIỂU GIÁ DỊCH VỤ XẾP DỠ - CONTAINER CỦA CÔNG TY TNHH MTV CẢNG BẾN NGHÉ

Ban hành ngày 2019 ( 
áp dụng từ ngày 20/07/2019 )
Xem File
BIỂU GIÁ TÀU BIỂN PHƯƠNG TIỆN THỦY CỦA CÔNG TY TNHH MTV CẢNG BẾN NGHÉ

Ban hành năm 2019 ( 
áp dụng từ ngày 20/07/2019 )
 

 

Sơ đồ cầu bến

 

Hướng dẫn giao nhận Container

 

Hướng dẫn giao nhận hàng rời