Đơn vị nghiệp vụ

(028) 3872 3316 - 3872 3317

ext
10/07/2024

Quyết định phê duyệt phương án bảo đảm an toàn hàng hải cho tàu tải trên 45.000DWT đến 60.000DWT giảm tải vào, rời Cầu K15B, K15C

image  Quyết định phê duyệt phương án bảo đảm an toàn hàng hải cho tàu tải trên 45.000DWT đến 60.000DWT giảm tải vào, rời Cầu K15B, K15C- Cảng Bến Nghé, Thành phố Hồ Chì Minh 

Điều 1:  Phê duyệt Phương án bảo đảm an toàn hàng hải cho tàu có trọng tải trên 45.000DWT đến 60.000DWT giảm tải vào, rời Cầu K15B,K15C - Cảng Bến Nghé, Thành phố Hồ Chì Minh 
Điều 2: Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé, chủ tàu, tổ chức , cá nhân liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Phương án bảo đảm an toàn hàng ...
Các thông tin mới hơn
Các thông tin cũ hơn