Đơn vị nghiệp vụ

(84-8) 3872 3316 - 3872 3317

ext
09/04/2018

Công bố thông tin năm 2018 Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé

image  

 THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN  ĐẾN NGÀY 31/03/2018 
1.Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018 (Phụ lục IV)
2.Tình hình thực hiện sắp xếp , đổi mới doanh nghiệp năm 2018 (Phụ lục VII)
3.Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp (Phụ lục X)
Xem file 
Các thông tin mới hơn