Đơn vị nghiệp vụ

(028) 3872 3316 - 3872 3317

ext
19/04/2022

Công bố thông tin năm 2022 Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé

image  

 CÔNG BỐ THÔNG TIN NGÀY 31/03/2022
1. Báo cáo tài chính năm 2021 Xem FILE
 
số: 51/CBN-TCLĐTL
Các thông tin mới hơn