Đơn vị nghiệp vụ

(84-8) 3872 3316 - 3872 3317

ext
07/02/2017

Tổng công ty SAMCO hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2016

image  Chiều 10/1, Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn - TNHH MTV (SAMCO) đã tổ chức tổng kết hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2016. Với chiến lược phát triển bền vững, trong năm qua SAMCO đã có sự tăng trưởng tốt với doanh thu đạt hơn 26.800 tỉ đồng (tăng 18% so với năm 2015, vượt 14% so với kế hoạch năm 2016); lợi nhuận trước thuế đạt 2.043 tỉ đồng (vượt 9% so kế hoạch năm). Nộp ngân sách hơn 7.500 tỷ đồng.

 
...
Các thông tin mới hơn
Các thông tin cũ hơn