Đơn vị nghiệp vụ

(028) 3872 3316 - 3872 3317

ext
17/04/2023

Công bố thông tin năm 2023 Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé

image  

 
 CÔNG BỐ THÔNG TIN NGÀY 31/07/2023
1. Báo cáo tài chính sáu tháng đầu năm 2023 Xem FILE
  
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 CÔNG BỐ THÔNG TIN NGÀY 30/06/2023
1. Biểu số 3: Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 

Xem File

2. Biểu số 4: Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội ...
Các thông tin mới hơn