Đơn vị nghiệp vụ

(028) 3872 3316 - 3872 3317

ext
17/04/2023

Công bố thông tin năm 2023 Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé

image  

 
 CÔNG BỐ THÔNG TIN NGÀY 31/03/2023
1. Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2023 Xem FILE
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
số: 56/CBN-TCLĐTL
 CÔNG BỐ THÔNG TIN NGÀY 31/03/2023
1. Báo cáo tài chính năm 2022 Xem FILE
 
số: 56/CBN-TCLĐTL
Các thông tin mới hơn