Đơn vị nghiệp vụ

(84-8) 3872 3316 - 3872 3317

ext
09/04/2018

Công bố thông tin năm 2018 Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé

image  

 THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN  ĐẾN NGÀY 31/03/2018 
1.Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018 (Phụ lục IV)
2.Tình hình thực hiện sắp xếp , đổi mới doanh nghiệp năm 2018 (Phụ lục VII)
3.Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp (Phụ lục X)
Xem file 
Các thông tin mới hơn
Các thông tin cũ hơn