Đơn vị nghiệp vụ

(84-8) 3872 3316 - 3872 3317

ext
04/04/2017

Công bố thông tin năm 2017 Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé

image  

THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN  ĐẾN NGÀY 20/06/2017 
- Công bố báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và ba năm gần nhất tính đến năm báo cáo  (theo phụ lục V đính kèm)  Xem File
- Công bố báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp (theo phụ lục VIII đính kèm) Xem File
 
THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN  ĐẾN NGÀY 31/05/2017 
- Bảng cân đối kế - Mẫu số B01-DN ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày ...
Các thông tin mới hơn
Các thông tin cũ hơn