Đơn vị nghiệp vụ

(028) 3872 3316 - 3872 3317

ext
21/08/2014

Hướng dẫn giao nhận Container

 Quy trình thủ tục hướng dẫn giao nhận Container tại Cảng Bến Nghé

 

Hướng dẫn giao nhận Container tại Cảng Bến Nghé