21/08/2014

Biểu cước dịch vụ xếp dỡ

 Biểu cước dịch vụ xếp dỡ của Cảng Bến Nghé năm 2014

 

Quý khách hàng vui lòng download theo đường link dưới đây:
 

 Biểu cước dịch vụ xếp dỡ năm 2014 - Cảng Bến Nghé