Đơn vị nghiệp vụ

(028) 3872 3316 - 3872 3317

ext
21/08/2014

Biểu cước dịch vụ xếp dỡ

 Biểu cước dịch vụ xếp dỡ của Cảng Bến Nghé năm 2014

 

Quý khách hàng vui lòng download theo đường link dưới đây:
 

 Biểu cước dịch vụ xếp dỡ năm 2014 - Cảng Bến Nghé