Đơn vị nghiệp vụ

(028) 3872 3316 - 3872 3317

ext

Quay lại
Câu hỏi Xin được hỏi quý Cảng danh sách các văn bản quy định về hoạt động Cảng biển tại Việt Nam. Xin cảm ơn!
Người gửi:Phạm Tuấn Anh - ; : 24/10/2014
 
Trả lời

 Bạn có thể tham khảo danh sách các văn bản quy định về hoạt động Cảng biển dưới đây (nguồn Hiệp hội Cảng biển Việt Nam - VPA)

QUY ĐỊNH CẢNG BIỂN

Văn bản số
Nơi ban hành
Nội dung
10/2007/TT-BGTVT
Bộ GTVT
Thông tư của BGTVT số 10/2007/TT-BGTVT ngày 0/08/2007 hướng dẫn thực hiện nghị định số 71/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải
71/2006/NĐ-CP
Chính phủ
Nghị định 71/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 về quản lý cảng biển và luồng hàng hải. (Click chuột phải vào link và tải tài liệu về máy để xem) 
46/2006/NĐ-CP
Chính phủ
Nghị định 46/2006/NĐ-CP ngày 16/05/2006 về xử lý hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ tại cảng biển Việt Nam.
37/2006/QĐ-TTg
Chính phủ
Quyết định số 37/2006/QĐ-TTg ngày 10/2/2006 ban hành quy chế thí điểm khu vực cảng mở Cát Lái thuộc công ty Tân Cảng Sài Gòn.
228/2003/QĐ-TTG
Chính phủ
Quyết Định của Thủ Tướng Chính Phủ số 228/2003/QĐ-TTG ngày 06 tháng 11 năm 2003 về thí điểm cho thuê quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng cầu Cảng Cái Lân.
202/1999/QĐ-TTg
Chính phủ
Quyết định số 202/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt nam đến năm 2010.
01/2004/Q Đ-BGTVT
Chính phủ
Quyết định số 01/2004/Q Đ-BGTVT ngày 13/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về công bố Cảng xuất dầu thô ngoài khơi tại mỏ Sư Tử Đen được tiếp nhận tàu biển Việt Nam và nước ngoài ra, vào làm hàng.
08/2004/QĐ-BGTVT
Bộ GTVT
Quyết định của Bộ trưởng bộ giao thông vận tải số 08/2004/QĐ-BGTVT ngày 26 tháng 5 năm 2004 về vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Hồ Chí Minh và khu vực trách nhiệm của Cảng vụ thành phố Hồ Chí Minh
Bộ GTVT
Quyết định của bộ trưởng bộ giao thông vận tải số 994/2003/qđ-bgtvt ngày 09 tháng 4 năm 2003 về vùng nước các cảng biển thuộc địa phận thành phố Hải Phòng và khu vực 
trách nhiệm của cảng vụ Hải Phòng
3395 /2003/QĐ- BGTVT
Bộ GTVT
Quyết định của bộ trưởng bộ giao thông vận tải 3395 /2003/QĐ- BGTVT về vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa và khu vực trách nhiệm của cảng vụ Nha Trang
2437/2002/qđ-bgtvt
Bộ GTVT
Quyết định của bộ trưởng bộ giao thông vận tải số 2437/2002/qđ-bgtvt ngày 7 tháng 8 năm 2002 về vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Hà Tĩnh và khu vực trách nhiệm của cảng vụ Hà Tĩnh
2438/2002/qđ-bgtvt
Bộ GTVT
Quyết định của bộ trưởng bộ giao thông vân tải số 2438/2002/qđ-bgtvt ngày 7 tháng 8 năm 2002 về vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thanh Hoá và khu vực trách nhiệm của cảng vụ Thanh Hoá
2790/2002/qđ-bgtvt
Bộ GTVT
Quyết định của bộ trưởng bộ giao thông vận tải số 2790/2002/qđ-bgtvt ngày 30 tháng 8 năm 2002 về vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh và khu vực trách nhiệm của cảng vụ Quảng Ninh
3171/2002/qđ-bgtvt
Bộ GTVT
Quyết định số 3171/2002/qđ-bgtvt ngày 03 tháng 10 năm 2002 của bộ trưởng bộ giao thông vận tải về vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Nghệ An và khu vực trách nhiệm của cảng vụ Nghệ An
4465/2002/qđ-bgtvt
Bộ GTVT
Quyết định của bộ trưởng bộ giao thông vận tải số 4465/2002/qđ-bgtvt ngày 31 tháng 12 năm 2002 về vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Kiên Giang và khu vực trách nhiệm của cảng vụ Kiên Giang
4466/2002/qđ-bgtvt
Bộ GTVT
Quyết định của bộ giao thông vận tải số 4466/2002/qđ-bgtvt ngày 31 tháng 12 năm 2002 về vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỈnh Quảng Trị và khu vực trách nhiệm 
của cảng vụ Quảng Trị
2106/QĐ-GTVT
Bộ GTVT
Quyết định số 2106/QĐ-GTVT ngày 23/08/1997 của Bộ Trưởng Bộ GTVT về việc ban hành thể lệ bốc dỡ, giao nhận và bảo quản hàng hóa tại Cảng biển Việt Nam.
102/2004/TT-BTC
Bộ tài chính
Thông tư 102/2004/TT-BTC ngày 3/11/2004 hướng dẫn việc quản lý tiền thuê và thanh toán kinh phí sữa chữa kết cấu hạ tầng cầu cảng Cái Lân
05/2003/TT-BTC
Bộ tài chính
Thông tư số 05/2003/TT-BTC ngày 13 tháng 01 năm 2003 hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng tại cảng biển Việt Nam.
1582/QĐ-TCHQ
Tổng Cục Hải quan
QĐ 1582/QĐ-TCHQ về thủ tục HQ đ/v tàu biển xuất nhập cảnh, quá cảnh, chuyển cảng