Đơn vị nghiệp vụ

(028) 3872 3316 - 3872 3317

ext
08/04/2015

SAMCO tổ chức hội nghị An toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ năm 2015

Sáng ngày 18/3/2015 tại Hội trường 139 Cô Giang, Q.1, TP.HCM, Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn – TNHH MTV (SAMCO) đã tổ chức hội nghị mít tinh triển khai hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về An toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ năm 2015.

Hội nghị có sự tham dự của ông Nguyễn Quốc Việt - Thành viên Hội đồng Bảo hộ lao động Thành phố - Trưởng phòng An toàn lao động - Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP.HCM; ông Trần Văn Thạnh - Phó phòng Hướng dẫn chỉ đạo phòng cháy chữa cháy - Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP.HCM.

Trong buổi hội nghị, Tổng Công ty yêu cầu các đơn vị trực thuộc và các đơn vị thành viên thực hiện một số công tác sau:

  • Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho CBCNV về an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ.
  • Rà soát bổ sung kịp thời các nội quy, quy trình làm việc, trang bị các biển báo hướng dẫn, định kỳ tổ chức kiểm tra, diễm tập công tác phòng chống cháy nổ và ứng phó với sự cố rủi ro.
  • Đầu tư cải thiện điều kiện, môi trường làm việc, đồng thời phát động phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến điều kiện làm việc.
  • Tuyên dương, nhân rộng các cá nhân, tập thể thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ trong toàn Tổng Công ty.

Dịp này, Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP.HCM đã tặng giấy khen cho 8 tập thể , Tổng Công ty cũng khen thưởng cho 19 tập thể và 26 cá nhân thực hiện tốt công tác AT-VSLĐ-PCCN trong năm 2014.


SAMCO-tuan le quoc gia ve ATVSLD PCCN-Nguyen Nga 1

8 tập thể hoàn thành tốt công tác ATVSLĐ – PCCN năm 2014 nhận giấy khen của Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP.HCM

 

 SAMCO-tuan le quoc gia ve ATVSLD PCCN-Nguyen Nga 2
Ông Trần Quốc Toản – Tổng giám đốc Tổng Công ty và Đồng chí Trần Văn Thạnh - Phó phòng Hướng dẫn chỉ đạo phòng cháy chữa cháy – Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP.HCM tặng giấy khen của Tổng Công ty cho những đơn vị thực hiện tốt công tác ATVSLĐ – PCCN năm 2014

  

Nguyễn Nga

Nguồn: www.samco.com.vn