Đơn vị nghiệp vụ

(028) 3872 3316 - 3872 3317

ext
20/08/2014

Cảng Bến Nghé thực hiện dịch vụ giao nhận container theo chế độ thông ca 24/7 kể từ ngày 1/7/2014

image Cảng Bến Nghé thực hiện dịch vụ giao nhận container theo chế độ thông ca 24/7 kể từ ngày 1/7/2014

Cảng Bến Nghé thực hiện dịch vụ giao nhận container theo chế độ thông ca 24/7 kể từ ngày 1/7/2014
Các thông tin mới hơn
Các thông tin cũ hơn