Đơn vị nghiệp vụ

(028) 3872 3316 - 3872 3317

ext
08/10/2014

Công nhân viên Cảng Bến Nghé và các hoạt động đoàn thể

Trong tháng 7 vừa qua, bên cạnh các công tác chuyên môn, các hoạt động Đoàn cũng được tập thể Đoàn Thanh niên Cảng Bến Nghé tích cực tham gia, với nhiều hoạt động sôi nổi.

Sáng ngày 06/07/2014, 6 đồng chí đoàn viên Đoàn Thanh niên Cảng Bến Nghé đã tham gia lễ ra quân chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ Hồng 2014” do Thành đoàn TP. HCM tổ chức tại Nhà văn hóa Thanh niên, phương châm của chiến dịch Kỳ nghỉ hồng năm nay là “Thanh niên công nhân thành phố lấy chuyên môn làm tình nguyện, lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng”

 

 

/

 Đoàn viên Đoàn Thanh niên Cảng Bến Nghé tham gia lễ ra quân chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ Hồng 2014”

Sau hơn 10 năm hình thành và phát triển, chiến dịch Kỳ nghỉ hồng đã trở thành cái nôi rèn luyện, môi trường thực tiễn cho thanh niên công nhân thành phố cống hiến sức trẻ của mình cho cộng đồng và đã phát huy vai trò xung kích trong việc vận dụng kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ tham gia các hoạt động tình nguyện.

Ngay sau lễ ra quân, các chiến sĩ tình nguyện thực hiện nhiều hoạt động tại các địa bàn TP. HCM như tham gia xây dựng văn minh đô thị, vì an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới và hơn 1.000 thanh niên công nhân đã đăng ký hiến máu tình nguyện.

Ngoài phối hợp với Công đoàn Công ty tham dự cuộc thi “Vinh quang Công đoàn Việt Nam” cấp Thành phố, vào lúc 20g ngày 28/7 các Đoàn viên Thanh niên Cảng Bến Nghé đã có mặt trong số khoảng 2.000 công nhân, viên chức, người lao động TP. HCM tập trung tại Cảng Sài Gòn tham gia chương trình cầu truyền hình trực tiếp “Vinh quang Công đoàn Việt Nam”, đây là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động  kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, góp phần giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cộng sản, truyền thống yêu nước và cách mạng của giai cấp công nhân, công đoàn và người lao động, nhất là thế hệ trẻ; khơi dậy lòng tự hào về dân tộc Việt Nam anh hùng, về Đảng và Bác Hồ; củng cố niềm tin vào Đảng và công cuộc đổi mới đất nước. 

Cảng Sài Gòn, 1 trong 3 điểm cầu truyền hình trực tiếp là nơi Bác Hồ đã ra đi tìm đường cứu nước, cứu dân thoát khỏi ách thống trị của thực dân xâm lược vào năm 1911. Cũng tại thành phố này, năm 1921, tiếp thu và vận dụng kinh nghiệm của phong trào công nhân thế giới, đồng chí Tôn Đức Thắng đã bắt đầu vận động thành lập Công hội ở Ba Son. Công hội này đã trở thành linh hồn của phong trào bãi công của công nhân Ba Son, Sài Gòn - Chợ Lớn trong những năm 1920 - 1925.

Nội dung của chương trình tập trung hướng đến ca ngợi đất nước và con người Việt Nam. Khơi dậy khí thế thi đua, lao động sản xuất của giai cấp công nhân và nhân dân lao động cả nước. Bên cạnh đó, sẽ kết hợp với trình chiếu các thước phim tư liệu quý và giao lưu, phỏng vấn trực tiếp các đồng chí lãnh đạo Công đoàn Việt Nam qua các thời kỳ, các cán bộ Công đoàn và công nhân tiêu biểu. Qua đó, phản ánh sự trưởng thành của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam qua 85 năm xây dựng và phát triển.

 

HUỲNH THẢO