Đơn vị nghiệp vụ

(028) 3872 3316 - 3872 3317

ext
24/03/2015

Ổn định phúc lợi cho người lao động

Hội nghị đại biểu người lao động (NLĐ) Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé (TP HCM) đã diễn ra sáng 12-3.

Qua thực hiện thỏa ước lao động tập thể song song với phối hợp giám sát chế độ chính sách, trong năm 2014, từ nguồn quỹ phúc lợi, ban giám đốc và Công đoàn cơ sở đã chi hơn 1,6 tỉ đồng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho NLĐ. Được ổn định việc làm với thu nhập bình quân hơn 12,7 triệu đồng/người/tháng, tập thể lao động công ty đã tích cực hưởng ứng phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo với 16 sáng kiến và giải pháp mới được thực hiện, làm lợi và tiết kiệm hơn 6 tỉ đồng.

 Năm 2015, cảng Bến Nghé quyết tâm ổn định thu nhập và phúc lợi cho người lao động

Năm 2015, cảng Bến Nghé quyết tâm ổn định thu nhập và phúc lợi cho người lao động

 Tại hội nghị, các góp ý, kiến nghị của NLĐ về phương hướng kinh doanh - đặc biệt là quy chế trả lương, thưởng - đã được lãnh đạo công ty tiếp thu và giải đáp thỏa đáng. Dịp này, ban giám đốc và Công đoàn cơ sở đã ký kết thỏa ước lao động tập thể mới với nhiều điều khoản có lợi cho NLĐ, như: lập sổ tiết kiệm cho NLĐ nghỉ hưu, trợ cấp khó khăn đột xuất, tổ chức nghỉ mát cho NLĐ.

Tin & ảnh: K.Chi
 
Nguồn: www.nld.com.vn