Đơn vị nghiệp vụ

(028) 3872 3316 - 3872 3317

ext
08/12/2014

Thu gom gỗ chèn lót, tiết kiệm chi phí sản xuất

Thực hiện theo chủ đề năm 2014 của Trung ương Đoàn Thanh niên "Năm Thanh niên tình nguyện". Hoạt động Đoàn TN Cảng Bến Nghé đã diễn ra hết sức sôi nổi với mục đích hoạt động Đoàn TN gắng liền với nhiệm vụ chính trị tại đơn vị.

Tiếp theo những thành công trong hoạt động thu gom gỗ chèn lót trong tháng 9 năm 2014 của Đoàn TN Cảng Bến Nghé (đã tiết kiệm được chi phí sản xuất cho công ty vài chục triệu đồng). Trong tháng 10 năm 2014 Đoàn TN sẽ tiếp tục có những hoạt động đồng hành với công tác sản xuất kinh doanh tại công ty.

 

 
 

Nhằm thực hiện theo tờ trình ban Tổng Giám Đốc ngày 24 tháng 09 năm 2014 về việc sơn định vị và đánh dấu cọc bitt neo tại cầu Cảng Bến Nghé, Đoàn TN vận động các bạn Đoàn viên tích cực tham gia.
 
HUỲNH THẢO