CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CẢNG BẾN NGHÉ
Trụ sở chính:
(Xem bản đồ)
- Địa chỉ: Số 9 Đường Bến Nghé, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (84-8) 3872 3316, 3872 3317 * Fax: (84-8) 3872 2372, 3872 8383, 3872 6499
- Email: info@benngheport.com